Financiering en verdienmodel

Stichting BlockChange wil met alle verbonden partijen financiering organiseren voor het bereiken van een rugzak voor iedere Nederlander om van 0 tot 88 alle leerervaringen mee te nemen en te kunnen gebruiken.

Verdienmodel

Er is begin 2021 al onderzoek gedaan door verschillende partijen in ons netwerk naar mogelijke verdienmodellen en mogelijke opbrengsten. Met de verbonden partijen gaan we hier nog verder naar kijken en zien hoe tot een goed verdienmodel gekomen kan worden om de standaard zelfvoorzienend te maken. Break-even draaien is daarbij het doel.

Nationaal Groeifonds

Het tweede middel om ons doel te bereiken is om in 2022 met al die partijen een aanvraag te doen bij het Nationaal Groeifonds. Daarmee kunnen we op grote schaal samenwerken aan een nieuwe standaard en samen bouwen en uitproberen wat werkt.