Stichting BlockChange wil een nieuw fundament onder ons onderwijssysteem bouwen. Een basis waar elke leerling, elke medewerker die zich een leven lang ontwikkelt, elke Nederlander zijn onderwijs op kan bouwen. Dat doet Stichting BlockChange langs drie lijnen:

Van…

naar…